FAQ - často kladené otázky

1Po jaké době je nutné vodoměry měnit?

     Od roku 2012 je doba platnosti metrologického ověření bytových vodoměrů sjednocena na 5 let. Po této lhůtě nelze použít náměr vodoměru jako podklad pro rozúčtování. Standardní mechanické vodoměry jsou většinou vyráběny na jedno funkční období například český výrobce APATOR Metra Šumperk a většinou není počítáno s následnou repase. Po této lhůtě je nezbytné vodoměry vyměnit. Existují ovšem výjimky. Například vodoměry dalšího českého výrobce Kaden, které lze po uplynutí funkčního období továrně u výrobce repasovat. Na trhu jsou také vodoměry s dálkovým odečtem mechanické konstrukce, které jsou vyráběny s výhledem na funkčnosti dvou ověřovacích období (například Axioma a Zenner). Jinou kategorií jsou ultrazvukové vodoměry (například Kamstrup multical 21 nebo Axioma W1). Zde se počítá s provozem po dobu 16-ti let. Tyto vodoměry se ovšem podle zákona musí po 5 a 10-ti letech metrologicky ověřovat. U ultrazvukových vodoměrů je výhoda v konstrukci s tím, že nevyžadují po uplynutí pětiletého období repasi, neboť nemají žádné mechanicky pohyblivé části.

 

     Při výběru vodoměrů se naše společnost doporučuje vyhnout "repasovaným" vodoměrům „pochybného“ původu. Vždy doporučujeme, aby si zákazník vyžádal informaci od výrobce, zda jsou tyto vodoměry repasovatelné a zda firma, která vodoměry repasovala dodává náhradní díly. Mnohdy nejsou "repasované" vodoměry repasované, ale pouze metrologicky ověřené na konci funkčního období, kdy by ještě měli splňovat požadavky technických norem na přesnost. Neznamená to ale v praxi, že jsou tyto vodoměry bez skutečné repase (výměny ložiska, oběžného kola atp.) schopny bezporuchové funkce dalších 5 let. Tady prosím POZOR!!!

2Z jakého důvodu je nutné vodoměry měnit?

     Veškeré vodoměry obecně a bez výjimky jsou zákonem o metrologii č. 505/90 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 345/02 Sb. zařazeny mezi tzv. "stanovená měřidla" s povinností každé měřidlo ověřit a s možností je používat pouze v době platnosti ověření. Po této době už je jakékoliv měření považované za nesprávné a nelze se o naměřený údaj opřít.

 

     Podle vodoměrů s neplatným metrologickým ověřením nelze rozúčtovávat spotřebu vody. Dokonce dle zákona o metrologii hrozí pokuta rozúčtovateli ve výši 1.000.000 Kč. Doporučuji neriskovat.

 

Kdy končí platnost ověření vodoměru?

 

    Uplynutím doby platnosti ověření (od roku 2012 je platnost ověření bytového vodoměru 5 let od doby ověření).

    Provedením změn a úprav vodoměru, jenž mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti.

    Poškozením vodoměru v takovém rozsahu, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro ověření znehodnocením, popř. odstraněním plomby.

    Když je zjevné, že i při neporušeném vodoměru a neporušené plombě vodoměr ztratil metrologické vlastnosti (např. při vnitřním zanešením vodoměru nečistotami v rozvodech vody neodpovídající příslušným normám - indikátor na číselníku se při průtoku vody neotáčí).

3Kdy končí platnost ověření vodoměru?

    Uplynutím doby platnosti ověření (od roku 2012 je platnost ověření bytového vodoměru 5 let od doby ověření).

    Provedením změn a úprav vodoměru, jenž mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti.

    Poškozením vodoměru v takovém rozsahu, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro ověření znehodnocením, popř. odstraněním plomby.

    Když je zjevné, že i při neporušeném vodoměru a neporušené plombě vodoměr ztratil metrologické vlastnosti (např. při vnitřním zanešením vodoměru nečistotami v rozvodech vody neodpovídající příslušným normám - indikátor na číselníku se při průtoku vody neotáčí).

 

Jak poznám, do kdy platí metrologické ověření vodoměru?

 

     Každý vodoměr je z výroby opatřen ověřovací metrologickou značkou. Nové vodoměry vyrobené v souladu s normou MID mají na štítku ověřovací značku ve tvaru obdélníkového rámečku s velkým písmenem M a dvojčíslím, které určuje rok výchozího ověření. Platnost ověření je pak vždy od 1. ledna následujícího roku a trvá u bytových vodoměrů 5 let.

 

     Příklad: je-li na vodoměru značka M22, znamená to:

 

    vodoměr byl vyroben a metrologicky ověřen v roce 2022

    platnost metrologického ověření se tedy vypočítá takto: 1. ledna následujícího roku (tedy 2023) v 00:00:01 + 5 let = platnost metrologického ověření končí 1.1.2028 vteřinu po půlnoci (vodoměr je tedy nutné vyměnit do konce roku 2027)

4K čemu je dobrá zpětná klapka ?

     Účelem zpětné klapky je zajistit, aby voda proudící rozvodem proudila jen správným směrem (od přívodu vody směrem k odběrnému místu). V domovních bytových instalacích se mnohdy stává, že se tlak vody v potrubí liší u studené a teplé vody. Výsledkem pak bývá nechtěné míchání teplé vody se studenou vodou díky nekvalitním pákovým vodovodním bateriím některých výrobců. Proto se používají jednorázové zpětné klapky, které se montují do výstupního šroubení bytových vodoměrů. Díky zpětným klapkám se tedy eliminuje v rozvodech se studenou a teplou vodou nechtěné míchání teplé vody se studenou vodou. Druhou funkcí zpětných klapek je ve spojení s plombou na výstupním šroubením vodoměru zabránění ovlivnění vodoměrů ze strany uživatelů mechanickým zásahem do těla vodoměru.

5Jak je to s povinností dálkového odečtu?

     Platný Zákon č. 362/2021 Sb. s účinností od 1.1.2022 definuje povinnost instalovat vodoměry na teplou vodu a měřiče tepla pouze s dálkovým odečtem.

 

     S účinností od 1.1.2023 byl schválen Zákon č. 424/2022 Sb., který nařizuje od 1.1.2024 odečítat měřiče tepla a teplé vody 1x měsíčně a naměřené hodnoty předávat konečným spotřebitelům, ale pouze v domech kde byla instalována technologie dálkového odečtu (CRS, LoRa systém) s přenosem dat nad 250 m. Tuto technologii je třeba instalovat na domech do konce roku 2026. Poměrové měřiče tepla a bytové vodoměry s dálkovým přenosem dat jsou zařízení, která vysílají signál pouze na vzdálenost do 250 m.

6Budou od 1.1.2023 uživatelé dostávat informace o spotřebě vody a tepla každý měsíc?

    Dle návrhu změny zákona č. 67/2013 Sb. bude od 1.1.2023 pro objekty vybavené dálkovými odečty bude platit povinnost předávat informace o spotřebě každý měsíc. Informace mohou být předávány elektronickou cestou.