nabídka našich služeb

VODA

Provádíme všechny druhy vodoinstalatérských prací.

TOPENÍ

V oblasti topenářských prací provádíme instalace a servis celých topných systémů.

KANALIZACE

V rámci kanalizačních systémů zajišťujeme instalace, výměny, a čištění.

PLYN

Provádíme Plyno-instalatérské práce včetně revize plynových rozvodů.

MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA

Provádíme instalaci a servis měřicí techniky jko jsou bytové voměry, rozdělovače topných nákldů, centrálních odečtů atd.

MĚŘENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ

Měření spotřeby tepla, teplé užitkové a studené vody.Vyúčtování spotřeby tepla, vody a nákladů.

NONSTOP instalatéři

+420 602 154 602

 VODA | TOPENÍ | PLYN

VODA

Provádíme všechny druhy vodoinstalatérských prací:

Rekonstrukce svislých a ležatých rozvodů teplé a studené vody jsme provedli v několika stovkách obytných domů v Ústeckém, Středočeském kraji a Praze.

TOPENÍ

V oblasti topenářských prací provádíme instalace a servis celých topných systémů:

KANALIZACE

V rámci kanalizačních systémů zajišťujeme zejména:

PLYN

Provádíme Plyno-instalatérské práce včetně revize plynových rozvodů. Použitím moderních instalační, detekční a kontrolní technologie a s ohledem na nejnovější normy provádíme:

Jakýkoli zásah do vedení plynu je povinně provázen zákonem předepsanou revizí. Pro plnění těchto úkolů máme vlastního revizního technika plynových zařízení, jehož prostřednictvím zajišťujeme revize.

Měřící technika

Provádíme instalaci a servis měřicí techniky:

V současné době instalujeme zejména měřicí zařízení s možností dálkového odečtu. Zařízení jsou v tomto případě vybavena rádiovým vysílačem velmi malého výkonu, který je ale dostatečný k tomu, aby bylo možné provést odečet bez nutnosti vstupovat do bytu. Odečet se provádí z chodby domu nebo i zcela mimo objekt (z ulice).

Měření a rozúčtování

Měření spotřeby tepla, teplé užitkové a studené vody

Na základě těchto odečtů je pak prováděno vyúčtování spotřeby vody a tepla. Mimo pravidelný roční interval odečtu zajišťujeme mimořádné odečty v případech, kdy to provozní situace vyžaduje. Na obrázku je vzor odečtového listu.

Vyúčtování spotřeby tepla, vody a nákladů

Jsme vybaveni specializovaným softwarem, na jehož vývoji stále kontinuálně pracujeme tak, aby byl v plném souladu s platnou legislativou, technickými normami i parametry jednotlivých měřicích zařízení.

Výstupem z výpočtu vyúčtování jsou datové soubory i tiskové sestavy, které lze použít pro další zpracování včetně rozúčtování nákladů.

Máme dostatečný počet zkušených instalatérů, kteří zabezpečují jak osazení měřící techniky, tak její servis a odečty bez nutnosti vstupovat do bytových jednotek.

spolupracujeme

kontakty

KONTAKTNÍ INFORMACE