Plyn, Revize

Plyn, Revize

plyn

Plynoinstalatérské práce

Provádění komplexních rekonstrukcí rozvodů v panelových domech zasahuje i do oblasti vedení plynu. Z tohoto důvodu jsme rozšířili portfolio našich služeb o plynoinstalatérské práce tak, abychom byli schopni takto komplexně pojatou rekonstrukci zvládnout vlastními silami. I v této oblasti systematicky sledujeme technický vývoj a změny norem.

Revize plynových rozvodů

Jakýkoli zásah do vedení plynu je povinně provázen zákonem předepsanou revizí. Pro plnění těchto úkolů máme vlastního revizního technika plynových zařízení, jehož prostřednictvím zajišťujeme revize:

  • po opravách plynového potrubí
  • bytových plynových přípojek
  • bytových plynových spotřebičů
  • rozvodů plynu v nebytových a společných prostorách domů
  • po instalaci plynových kotlů
BMA2e22db_ALAMY_B2M84R