Odběrná místa

Odběrná místa

Rekonstrukce a rozdělení odběrných míst

V důsledku změn vlastnických vztahů, zejména vzniku jednotlivých SVJ dochází často k situaci, kdy je na jednom odběrném místě studené vody, teplé užitkové vody nebo tepla připojeno více subjektů. To zpravidla přináší velké problémy ve vyúčtování, jednotlivé subjekty (SVJ) nesouhlasí s vyúčtováním, protože není přesně určena spotřeba na patě domu každého z nich. V této sitaci je třeba přistoupit k rozdělení odběrných míst pro jednotlivé odběratele a zřídit na nich jednoznačné měření odběru.

Rozdělení nebo rekonstrukce odběrných míst je poměrně náročnou akcí, který zahrnuje celou řadu činností - od výkopových zemních prací přes instalace až po nastavení regulační a měřící techniky. Samozřejmostí je vyhotovoení projektové dokumentace a následná kolaudace hotového řešení.

Naše společnost úspěšně provedla několik akcí toho druhu k plné spokojenosti odběratelů.

om1
om2 (1)
om3
om4
om5
om6
om7
om8