Měření Termokamerou

Měření Termokamerou

4933441841

Měření tepelných ztrát a úniků termografickou kamerou

Naše společnost provádí termografické měření tepelných poměrů rodinných domů, bytů, bytových domů a technologických zařízení profesionální termokamerou Milwaukee M12 TI.

Nabídkový list včetně ceníku si můžete stahnout zde:

Jaký užitek Vám měření přinese:

 • informace, kde přicházíte o drahocenné teplo
 • podklad pro šetření svých nákladů na spotřebu tepla, elektřiny a plynu
 • předejdete vzniku tepelných mostů (chladnější místa, kde se rády vyskytují plísně)
 • získáte řadu zajímavých informací o tepelných poměrech ve vašem objektu, které můžete použít pro dosažení významných úspor, k prevenci poruch či havárií nebo např. k reklamaci stavebních prací

Měřením a diagnostikou odhalíme:

 • zjevná i skrytá místa úniku tepla u staveb (okna, dveře, střechy, překlady, ...)
 • tepelnou propustnost vnějšího pláště budovy (správnost zateplení )
 • provedení izolací (před zaklopením sádrokartonem, potrubí TV a TUV, komíny)
 • účinnost topení a skutečné teploty topných těles
 • místa porušení podlahového topení
 • vedení potrubí ve stěně
 • umístění nosníků sádrokartonu (kotvení předmětů)
 • přehřívání technologií (elektromotory, rozvaděče, FV panely, ...)
 • nebezpečná místa (utajený var, lokální tepelná ohniska v nečekaných místech,...)
 • prostě cokoli, co se svou teplotou liší od svého okolí
Thermal image - missing insulation - Infrared New England

Princip termografického měření:

Termografické měření je bezkontaktní, přesné měření teploty. Využívá pro nás neviditelného infračerveného záření pro bezpečné měření povrchových teplot předmětů. Je možné měřit i vzdálenější a nepřístupné povrchy. Termografické měření je navíc schopno zaznamenat mnohem rychleji teplotní změny než kontaktní měření. Výsledkem je dvourozměrný barevný nebo černobílý obraz tepelného pole, pomocí kterého odhalíme zjevné i skryté úniky tepla.

Termokamera ve stavebnictví umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí a používá se jí pro určení míst v obvodovém plášti, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám, jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení spár a styků. Termografie umožňuje detekovat tepelně technické vlastnosti obvodových plášťů budov a používá se jí proto i při zjišťování skrytých vad staveb. Termografie je schopna s potřebnou přesností tyto poruchy nalézt a při jejich správném vyhodnocení je základním podkladem pro efektivní návrh technického řešení a následně i pro kontrolu jeho realizace.

Upozornění:
Termografické měření a protokol nenahrazuje autorizovaný energetický posudek nebo energetický štítek domu.