Měření a rozúčtování

Měření a rozúčtování

Měření spotřeby tepla, teplé užitkové a studené vody

Ke všem instalovaným měřidlům evidujeme v souladu s legislativou předepsané údaje. Pravidelně jednou ročně zajišťujeme odečty spotřeb vody a tepla našimi vlastními pracovníky.
Na základě těchto odečtů je pak prováděno vyúčtování spotřeby vody a tepla. Mimo pravidelný roční interval odečtu zajišťujeme mimořádné odečty v případech, kdy si to provozní situace vyžaduje. Na obrázku je vzor odečtového listu.

Vyúčtování spotřeby tepla, vody a nákladů

Na základě naměřených hodnot provádíme výpočet vyúčtování spotřeby tepla, studené a teplé vody, případně i kompletních nákladů. Pro tento účel jsme vybaveni specializovaným softwarem, na jehož vývoji spolupracujeme tak, aby byl v plném souladu s platnou legislativou, technickými normami i parametry jednotlivých měřících zařízení.
Výstupem z výpočtu vyúčtování jsou tiskové sestavy i datové soubory pro další zpracování.